Advokátní kancelář

Mgr. Jiří Janáč

advokát

Advokátní kancelář

Mgr. Jiří Janáč

advokát

O advokátní kanceláři

Specializací advokátní kanceláře je poskytování právních služeb občanského a obchodního práva, práva obchodních korporací, veřejných rejstříků, spolkového práva, bytového práva a likvidací právnických osob. Právní služby poskytujeme také ve všech ostatních oblastech práva, s výjimkou práva rodinného.

Advokát Mgr. Jiří Janáč je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2014) a Justiční akademie v Kroměříži (2009). Poté působil 5 let na úseku veřejných rejstříků Městského soudu v Praze. Samostatnou advokátní praxi vykonává od roku 2015.

Významní klienti

Oblasti specializace

Občanské a obchodní právo

Smluvní agenda (koupě, darování, výpůjčka, nájem, dílo…) • právní rozbory • obchodní smlouvy • směnečné právo • ochrana osobních údajů

Právo obchodních korporací

Založení, změny a rušení obchodních korporací • smlouvy mezi společníky • přeměny obchodní korporací • právní prověrky • příprava a konání valných hromad • převody podílů • likvidace

h

Spolkové právo

Založení, změny a rušení spolků • právní poradenství při provozování činností spolků • příprava členských schůzí

Bytové právo, bytová družstva a společenství vlastníků

Smlouvy v oblasti nemovitých věcí, včetně věcných břemen, zástavních práv, nájmů a podnájmů • vklady do katastru nemovitostí • právní poradenství ve věcech bytových družstev a společenství vlastníků

P

Doplňkové služby

Ověřování podpisů • advokátní úschova listin a peněžních prostředků • provádění autorizovaných konverzí listin

Řešení soudních sporů a arbitráží

Zastupování klientů v řízení před obecnými a rozhodčími soudy, a to ve všech stupních, včetně řízení před Nejvyšším soudem a Ústavním soudem

Odměna za poskytované
právní služby

Odměna za poskytované právní služby je zpravidla stanovena v závislosti na odborné a časové náročnosti dohodou mezi advokátem a klientem (smluvní odměna). Není-li takto smluvní odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

První konzultace v trvání jedné hodiny je zdarma. Po provedené první konzultaci je odměna sjednávána následujícími způsoby:

i

Úkonová odměna

Úkonová odměna za poskytované služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní. Výše odměny za jeden úkon právní služby je stanovena dohodou. Není-li úkonová odměna sjednána dohodou, řídí se odměna uvedenou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti (advokátním tarifem).

}

Časová odměna

Časová odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, nebo jiných časových jednotek, které advokát poskytnuté právní službě věnuje. Výše odměny advokáta je obvykle sjednána s ohledem na složitost a charakter věci v rozmezí 2.200 Kč až 3.500 Kč vč. DPH za započatou hodinu.

~

Paušální odměna

Paušální odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné konkrétní záležitosti, či ve více záležitostech. Odměna je stanovena na opakující se časové období, zpravidla měsíc. Výše paušální odměny je s klientem dohodnuta při převzetí právního zastoupení.

Podílová odměna

Podílová odměna spočívá v odvození odměny podílem z předmětu věci nebo podílem z výsledku řízení.

Kontaktujte nás

Zavolejte nám

+420 725 178 664

 

Napište nám

office@akjanac.cz

janac@akjanac.cz

Navštivte nás

Bělohorská 262/35

169 00 Praha 6 – Břevnov

Jak se k nám dostanete?

MHD – tramvajová zastávka Marjánka (linky 22, 25) se nachází bezprostředně u advokátní kanceláře

AUTEM – po výjezdu ze Strahovského tunelu nebo tunelu Blanka, za hotelem PYRAMIDA, ulice Bělohorská. Parkovací automat přímo u budovy kanceláře, případně Vám parkovací lístek zařídíme online v advokátní kanceláři.